Forsikringsløsninger

Beskyt dig mod økonomisk tab som følge af bortkomne eller beskadigede ejendele med vores forsikringsløsninger.
Introduktion

Vi håndterer dit indbo med omhu.

Få yderligere oplysninger om vores konkurrencedygtige forsikringsdækning af flytning og opbevaring nedenfor, eller kontakt din flytterepræsentant for at få yderligere oplysninger eller priser.

3 3
Hovedpunkter

Alfas forsikringsløsninger.

Forsikringsløsninger

Vi tilbyder konkurrencedygtig forsikringsdækning af flytning og opbevaring.

Forsikringspriser

Kontakt os for priser!

Forsikring igennem os

Få yderligere oplysninger om vores ”all risk”-forsikringsløsning.

3 3

Forsikringsløsninger

Vores forsikringsløsninger. Til fordel for dig.

Vi håndterer alt flyttegods med personlig og professionel omhu, men vi anerkender også at der er risiko ved at transportere gods rundt i verden. Sammen med vores globale partner IF Forsikring, det førende forsikringsselskab i Skandinavien, tilbyder vi konkurrencedygtig forsikringsdækning af flytning og opbevaring.

Med vores Cargo-forsikring får du:  

  • All-risk forsikring, som dækker krig og strejkerisiko (ICC A-betingelser)
  • Fuld refusion af fakturaens værdi
  • Særlig forsikring, som er tilpasset dine behov
  • Hurtig skadeshåndtering

Forsikringspriser

Kontakt os for forsikringspriser.

Inden for international handel er transportørers ansvar (fragt, speditører, flyselskaber, shippingselskaber etc.) begrænset ved lov. Kompensationen kan derfor være betydeligt lavere end dit faktiske tab. Desuden er konventioner ofte yderligere begrænset på grund af ekstra ansvarsbegrænsninger.

Hvis en forsendelse bliver beskadiget eller går tabt, er det forsikringsløsningens mål at dække godsets fulde værdi.

Kontakt din flytterepræsentant for at få yderligere oplysninger og priser eller for at modtage en e-mail.

Forsikringsoplysninger

Få dit gods forsikret hos Alfa.

Forsikringsløsning

Det kan være svært at forudse alle hændelser og risici, der er forbundet med international flytning af indbo. Selvom vi prøver at beskytte det så godt som muligt, når vi pakker og laster, er det umuligt helt at undgå risiko for skader. Derfor har Alfa en yderligerer forsikring, en ”all risks”-løsning for vores kunder. Så snart vi får en udfyldt og underskrævet takseringsformular, udsteder vi en forsikringspolice.

Forsikringsdækning

Forsikringen dækker generelt tab eller skader på dine ejendele fra det tidspunkt, Alfa eller vores udpegede partner i et hvilket som helst land, indleder nedpakning og lastning på oprindelsesadressen og hele vejen til aflæsning og udpakning i den nye bolig. Undtagelser og andre detaljer er beskrevet i de medfølgende ”forsikringsbetingelser”.

Vi beder dig om at være særligt opmærksom på nogle
af undtagelserne, såsom:

  • husdyr, levende planter, kontanter, smykker, etc., bør ikke inkluderes i forsendelsen
  • skader på grund af godsets natur eller defekte tilstand
  • mekaniske, elektriske eller elektroniske driftsforstyrrelse, medmindre dette er forårsaget af tydelig ekstern påvirkning.

Forsikringen dækker gods pakket af Alfa eller dennes udpegede partner. Forsikringen dækker ikke gods pakket af ejeren.

Forsikringstaksering

Vores forsikring dækker sikring på basis af erstatninger i destinationslandet. Det betyder, at forsikringssummen afspejler anskaffelsesprisen for alle genstande ud fra aktuelle priser i destinationslandet. Dette gælder kun, hvis en detaljeret forsikringstakseringsformular er blevetudfyldt og godkendt for alle genstande. Det er meget vigtigt, at dine ejendele ikke undervurderes. I tilfælde af en skadesanmeldelse, kan du komme ud for at forsikringsselskabet kun vil udbetale godtgørelse i samme forhold som forsikringsværdien har til den faktiske værdi. Hvis du for eksempel forsikrer for 10.000 euro, og den faktiske værdi er 20.000 euro, kan skader blive refunderet til halvdelen af den aktuelle værdi.

Forsikring af shippingomkostninger

I tilfælde af et totalt tab kan forsikringsselskabet fratrække flytteomkostningerne. Vi anbefaler, at du vælger tilvalg i din forsikring til at dække en sådan hændelse.

Forsikring under opbevaring i transit

Opbevaring i op til 120 dage, enten på oprindelsesstedet eller på destinationen, eller en kombination af disse, er inkluderet, forudsat at forsendelsen opbevares hos Alfa eller en af vores udpegedede partnere.

Nyhedsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.